Biuro Rozwoju Wrocławia

SPOTKANIA Z URBANISTAMI 2013


Wrocławscy urbaniści zapraszają lokalną społeczność do stołu kreślarskiego.


Bezpłatne porady urbanistów dla lokalnej społeczności, pracownia projektowa na rynku, zajęcia w szkołach - taki kształt przyjmą "Spotkania z urbanistami" we Wrocławiu.

24 października, w godz. 15.00 - 18.00 warto zasięgnąć porady urbanistów w Biurze Rozwoju Wrocławia, mieszczącym się na ul. Świdnickiej 53.


Dzień później, można przyłączyć się do pracy prawdziwej pracowni projektowej, która zostanie zaimprowizowana na rynku nieopodal fontanny. Zainteresowani tematem rozwoju przestrzennego miasta będą mogli sami usiąść za stołem kreślarskim, porozmawiać o urbanistyce, w przystępny sposób dowiedzieć się jak uczestniczyć w planowaniu miasta.

Happening na Rynku odbędzie się  25 października w godz. 12.00 - 17.00.

Program spotkań z urbanistami

Informacje o wszystkich wydarzeniach w ramach „Spotkań z urbanistami” dostępne są na stronie www.spotkaniazurbanistami.pl.


Październikowe „Spotkania z urbanistami” to cykl wydarzeń koordynowanych przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów, która obejmuje swoim zasięgiem województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie. Organizacją poszczególnych wydarzeń zajmują się działające na tym obszarze pracownie urbanistyczne.


Specjaliści zajmujący się planowaniem przestrzeni zapraszają lokalne społeczności do aktywnego włączenia się do dyskusji o szeroko pojętym rozwoju miast, ale również o indywidualnych problemach. Podczas „Spotkań...” będzie można dowiedzieć się czym zajmuje się urbanistyka, jak aktywnie i rzeczowo brać udział w kształtowaniu dokumentów planistycznych, jak z nich korzystać, jak dbać o swoje interesy, nie szkodząc sąsiadowi, jak poruszać się w zawiłościach systemu planowania przestrzennego? Urbaniści zapraszają wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się w jaki sposób wpływać na kierunek rozwoju przestrzennego swojej okolicy.


Forma „Spotkań z urbanistami” jest różnorodna. Planiści zapraszają na bezpłatne porady do swoich pracowni, organizują warsztaty, zajęcia z młodzieżą szkolną, happening, szkolenia, wykłady. Wszystko to w celu pobudzenia większego zainteresowania problematyką rozwoju przestrzennego miast i regionów.